Yrd. Doç. Dr. Dursun Akaslan

2017 Yılı Akademik Teşvik Puanı

(Ham Puan:75,6 - Net Puan: 63,75 )

Proje - Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje - Yükseköğretim ... BAP:

 1. “Göz İzleme Yöntemleri ile Dijital Materyallerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi, Yürütücü" (15,75)
 2. “Yürüyüş Analizi İle Kişi Tanıma, Araştırmacı" (12,60)

Yayın - Hakemlik - SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerde:

 1. “The International Review of Research in Open and Distributed Learning" (2,25)

Yayın - Hakemlik - SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan ...:

 1. “Sindh University Research Journal" (1,35)

Atıf - SSCI, SCI-Exp, AHCI indeksli ... :

 1. “Measuring Student E-Learning Readiness: A Case about the Subject of Electricity in Higher Education Institutions in Turkey"
  1. “Are Japanese digital natives ready for learning english online? a preliminary case study at Osaka University" (1,8)

Tebliğ - Uluslararası kongre, .... sözlü olarak .... Davetli Konuşmacı :

 1. “The Augmentation of Internet of Things with Sensors and Actuators using Arduino through I2C and SPI Protocols" (11,25)

Tebliğ - Uluslararası kongre, .... sözlü olarak .... özet :

 1. “An Analogy for Supporting the Aspects of Smart Cities" (4,50)
 2. “Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması" (3,60)
 3. “Understanding the Impact of Linear, Quadratic and Exponential Functions on High-Performance Computing Clusters using Serial and Parallel Computations" (4,05)
 4. “Göz İzleme Yöntemleri ile Dijital Materyallerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi" (4,05)
 5. “Göz İzleme Teknikleri ile Bireysel Farklılıkları Olan Grupların Bilgisayar Ortamında Gösterdikleri Davranışlarının İncelenmesi" (4,05))
 6. “Haftalık Ders Programın Hazırlanmasını Etkileyen Unsurların İncelenmesi" (4,05)
 7. “Açık Kaynak Kodlu Bilgisayar Destekli Haftalık Ders Programının Hazırlanması ve Uygulanması" (4,05)

Tebliğ - Uluslararası kongre, .... sözlü olarak .... poster ::

 1. “The Extensible Analogy for Supporting the Aspects of Smart Cities: Demander and Supplier" (2,25)

2016 Yılı Akademik Teşvik Puanı

(Ham Puan:99,0 - Net Puan: 91,5 )

Proje - Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje - Yükseköğretim ... BAP:

 1. “Yabancı Dillerin Etkisinin Azaltılması İçin İlişkisel Veritabanı" (15,75)

Yayın - Özgün Makalesi - SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale:

 1. “Designing a Real-time Remote Control System for Undergraduate Engineering and Engineering Technology Students" (09,00)
 2. “A model for flipping electrical engineering with e-learning using a multidimensional approach" (18,00)

Yayın - Hakemlik - SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerde:

 1. “Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences" (2,25)
 2. “Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi" (1,35)

Atıf - SSCI, SCI-Exp, AHCI indeksli ... :

 1. “Measuring Teachers’ Readiness for E-learning in Higher Education Institutions associated with the Subject of Electricity in Turkey"
  1. “An assessment of online instructor e-learning readiness before, during, and after course delivery" (1,8)

Atıf - SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki ... :

 1. “Measuring Teachers’ Readiness for E-learning in Higher Education Institutions associated with the Subject of Electricity in Turkey"
  1. “Technological Aspects of E-Learning Readiness in Higher Education: A Review of the Literature (0,90)"
  2. “The relationship between attitude and adoption of e-learning by public secondary schools in Kenya (0,90)"
  3. “Adaptive Education Technologies to Train Russian Teachers to Use E-learning (0,90)"
  4. “Iraqi Nursing Faculty Attitudes toward E-Learning: a National Survey (0,90)"
 2. “Measuring Student E-Learning Readiness: A Case about the Subject of Electricity in Higher Education Institutions in Turkey"
  1. “LSPU Main Campus e-Learning Readiness Assessment (0,90)"
  2. “A Systematic Lıterature Review of Technological Factors for e-Learning Readiness In Higher Education ((0,90)"
  3. “Students’ Readiness for E-learning Application in Higher Education (0,90)"
 3. “MATLAB ile Teknik Programlama"
  1. “Traksiyoner Tipi Aküler İçin Akıllı Redresör Tasarımı ve Uygulaması (0,90)"

Tebliğ - Uluslararası kongre, .... sözlü olarak .... tam :

 1. “The Examination of Pre-Service Teachers’ Experiences and Confidences with ICT" (4,05.)
 2. “Investigation of Water Consumption in the Scale of Harran University using Open Source Software" (3,6)
 3. “Understanding the Impacts of Multilingualism on the Turkish Language Using Search Engines" (4,5)
 4. “Model Recommendations for the Authorization of User Actions in High-Performance Computing Clusters" (4,5)

Tebliğ - Uluslararası kongre, .... sözlü olarak .... özet :

 1. “Measuring the Prevalence of Foreign Originated Words on the National Newspapers using Search Engines" (4,5)
 2. “Analysing the Personal Experiences and Views of Pre-Service Teachers on E-Learning" (4,5)
 3. “Use of İnformation and Communications Technology in Hasan Kalyoncu University in Terms of Three Aspects: Technology, Experience and Confidence" (4,5.)
 4. “Analysing the Impacts of Using robots in Primary Education with Mats" (4,5)

Tebliğ - Uluslararası kongre, .... sözlü olarak .... poster ::

 1. “An Analogy between Womb and Home for Supporting the Aspects of Smart Cities" (2,25)

Ödül - Uluslararası BSE:

 1. “An Analogy between Womb and Home for Supporting the Aspects of Smart Cities" (6,75)

2015 Yılı Akademik Teşvik Puanı

((Ham Puan: 41,62 / Net Puan: 38,62)

Yayın - Kitap Bölümü - Alanında Ulusal Yayımlanan Kitap:

 1. “MATLAB ile Teknik Programlama" (24)

Yayın - Özgün Makalesi - SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale:

 1. “Designing a Relational Database to Alleviate the Impacts of Foreign Words on the Turkish Language" (9,0)

Atıf - SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki ... :

 1. “Measuring Teachers’ Readiness for E-learning in Higher Education Institutions associated with the Subject of Electricity in Turkey" (2,1)

Atıf - Diğer hakemli uluslararası ve ... :

 1. “Measuring Student E-Learning Readiness: A Case about the Subject of Electricity in Higher Education Institutions in Turkey" (0,9.)

Tebliğ - Uluslararası kongre, .... sözlü olarak .... :

 1. “Designing a Relational Database to Alleviate the Impacts of Foreign Words on the Turkish Language" (1,125)
 2. “A multi-functional model for supplying all services through one utility product: Umbilical cording vision" (2,25)
 3. “The e-learning readiness of pre-service teachers" (2,25)


Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Osmanbey Yerleşkesi Haliliye Şanlıurfa
Tel: 0414 318 1378 e-Posta: dursun at harran.edu.tr